Usluge

Arhitektura

Projektiranje

Pružamo sveobuhvatne usluge projektiranja građevina, s početkom od idejnih rješenja do izvedbenih projekata. Naš cilj je oblikovati građevinu koja udovoljava najnovijim standardima, uzimajući u obzir vaše želje, prijedloge, ideje i prostorne potrebe.

Idejna rješenja / idejni projekti

Idejna rješenja i idejni projekti služe kao osnova za ishođenje Posebnih uvjeta i uvjeta priključenja od javnopravnih tijela, uzimajući u obzir prostorne planove, posebne uvjete, zakone i propise.

Glavni projekti

Na osnovi glavnog projekta dobiva se ili potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola. U glavnom projektu se daje tehničko rješenje građevine i dokazuju bitni zahtjevi za građevinu kao i drugi zahtjevi prema važećim zakonima i propisima. Glavni projekt je u skladu s idejnim projektom i sadrži komponente kao što su arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt, zajedno s troškovnicima radova. Ovisno o vrsti građevine, glavni projekt može obuhvaćati i dodatne vrste projekata.

Potvrde glavnog projekta ili građevinska dozvola izdaju se na temelju ovih projekata.

Izvedbeni projekti

Izvedbeni projekti detaljno razrađuju tehničko rješenje prezentirano u glavnom projektu. Oni su neophodni za izgradnju građevine i sadrže sve potrebne informacije za izvođenje radova. Izvedbeni projekti nisu obavezni za manje građevine ili poljoprivredne objekte određene površine, ali su važna dokumentacija koju izvođač mora imati na gradilištu.

Nadzor

Projektantski nadzor

Pružamo usluge projektantskog nadzora kako bi osigurali da vaši projekti budu izvedeni u skladu s propisanim uvjetima, ispunjavajući bitne zahtjeve za građevinu i pridržavajući se važećih zakona i propisa. 

Naša odgovornost je osigurati da prostor koji se projektira zadovoljava stručna pravila, potrebe i želje investitora te da ima estetsku privlačnost. Na zahtjev investitora, izvođača ili nadzornog inženjera pružamo projektantski nadzor kako bismo osigurali da konačni rezultat odgovara planiranom.

Nadzor građenja

Pružamo usluge nadzora građenja kako bismo osigurali usklađenost s projektnom dokumentacijom.

Nadzorni inženjer umjesto investitora provodi nadzor građenja. Dužnost nadzornog inženjera obuhvaća praćenje procesa gradnje i osiguranje da se građevina gradi u skladu s odobrenom tehničkom dokumentacijom tj. Glavnim i izvedebenim projektom.

Nakon završetka gradnje i temeljem izjava izvođača i drugih nadzornih inženjera, nadzorni inženjer priprema Završno izvješće koje se predaje zajedno s zahtjevom za dobivanje uporabne dozvole.

Geodezija

Geodetske usluge

Parcelacija​

Nudimo usluge parcelacije zemljišta koje su usklađene s vašim specifičnim zahtjevima i odgovaraju propisima, bez obzira na vrstu zemljišta (građevinsko ili poljoprivredno).

Kada se odlučite za parcelaciju, preporučujemo da nas kontaktirate kako bismo vam pružili sve potrebne informacije i započeli proces prilagođen vašim individualnim potrebama.

Kroz našu uslugu parcelacije zemljišta, možete ostvariti svoje planove i ciljeve te stvoriti idealno zemljište prilagođeno vašim potrebama.

Upis objekta​

Naša usluga obuhvaća izradu Geodetskog elaborata za upis građevine u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu. Bez obzira na to jeste li vlasnik novoizgrađene građevine ili želite upisati postojeću, mi smo tu da vam pomognemo.

Kroz našu uslugu, pripremit ćemo svu potrebnu dokumentaciju kako biste bez brige mogli urediti imovinsko-pravne odnose. Naš tim geodeta izradit će detaljan elaborat koji će sadržavati sve relevantne informacije o objektu i njegovoj lokaciji.

Geodetski elaborat​

Geodetski elaborat je službeni dokument koji sadrži detaljne informacije o određenom području ili parceli zemljišta. Ovi elaborati su ključni za vođenje evidencije o zemljišnim posjedima, građevinama i drugim objektima na određenoj lokaciji te se često koriste u različitim sektorima, uključujući urbanizam, graditeljstvo, vlasničke evidencije i druge.

Geodetski elaborati su važni za mnoge svrhe, uključujući urbanističko planiranje, građevinske projekte, vlasničke transakcije, kao i rješavanje vlasničkih sporova. Njihova preciznost i detalji čine ih neprocjenjivim alatom u upravljanju zemljištem i nekretninama.

Iskolčenje građevine

Iskolčenje objekta predstavlja geodetsku uslugu koja omogućava precizno prenošenje projektiranih dimenzija, visina i položaja točaka određenog objekta na teren. Ovaj postupak se temelji na detaljnim podacima iz geodetskog projekta.

Za izradu elaborata iskolčenja, potrebni su sljedeći dokumenti:
– Pravomoćan akt koji potvrđuje vaše pravo građenja
– Pregled projektnog dokumenta koji služi kao referentna osnova

Sudsko vještačenje

Sudsko vještačenje predstavlja pravnu proceduru u kojoj stručnjaci, poznati kao sudski vještaci, pružaju svoje stručno mišljenje i analize sudu ili drugim pravnim tijelima kako bi se rasvijetlila pitanja koja zahtijevaju posebno znanje ili ekspertizu. Ova procedura se često koristi u pravnim postupcima kako bi se utvrdili činjenični elementi slučaja, ocijenila valjanost dokaza ili osigurala stručna analiza u složenim pravnim pitanjima.

Geodetski instrumenti

Prilagođeni instrumenti

Mogućnosti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Značajke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Izdvojeni projekti

HGSS
Previous
Next