GEOTOPO | Geodetske usluge | Savjetovanje | Legalizacija | Projektiranje


Politika privatnosti

 

1. Uvod

Ovom politikom privatnosti uređujemo način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima.

Politika privatnosti informira Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji prikupljamo podatke, svrsi za koju prikupljamo i koristimo podatke, sa kim dijelimo Vaše podatke, koliko ih dugo čuvamo te o Vašim pravima.

GEOTOPO d.o.o. posvećen je zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016., (Opća uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti ( u daljnjem tekstu: Politika privatnosti).

DEFINICIJE:

Definicija osobnih podataka znači bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jest osoba koja se može identificirati, direktno ili indirektno, osobito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Kad koristimo pojam „obrada“ mislimo na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Tko kontrolira podatke

GEOTOPO d.o.o. određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših osobnih podataka u kojem kontekstu se smatra Voditeljem obrade. Noseći se sa svojim zakonskim odgovornostima, Voditelj obrade odgovoran je za pohranjivanje i upotrebu osobnih informacija na računalo ili ručne datoteke.

Pojedinosti o kontaktu:

GEOTOPO d.o.o.
Sjedište: Velika Ves 141, Velika Ves (Grad Krapina)
Uredi:

 1. K. Š. Đalskog 4, Zabok
 2. Ul. Dr. Ljudevita Gaja 28, Krapina
 3. Ul. F. Petrekovića 71, Zaprešić
 4. E: geotopo@geotopo.hr
 5. Telefon: 049 315 104
 6. Fax: 049 410 030

GEOTOPO d.o.o. ne zapošljava službenika za zaštitu osobnih podataka. Ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče osobnih podataka koje ste nam pružili, molimo Vas da kontaktirate GEOTOPO d.o.o. u bilo koje vrijeme.
Za pojedinosti ili kako nas kontaktirati, molimo pogledajte pojedinosti o kontaktu ili se obratite putem elektroničke pošte na adresu E geotopo@geotopo.hr

3. Koji osobni podaci se prikupljaju

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtjevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših klijenata i posjetitelja naših web stranica. Zbog toga način na koji prikupljamo i pohranjujemo informacije, uključujući osobne podatke, ovisi o tome kako se koriste naše web stranice i povezane usluge. Ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

3.1. Podaci prikupljeni kroz Vašu interakciju sa nama

Različite tehnologije mogu se koristiti na našoj web stranici u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti.

Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja osobnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primjeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza. Naša web stranica koristi kolačiće da biste saznali više pročitajte našu Politiku kolačića

3.2. Podaci koje Vi pružate

Osim podataka prikupljenih automatiziranim sredstvima (vidi 3.1), obrađujemo i podatke koje ste nam dali. To uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Osobne podatke koje ste nam dali putem e-maila, pošta ili faksa
 • Osobne podatke koje ste nam dali postavljajući upit putem naše Internet stranice
 • Osobne podatke koje ste nam dali prilikom naručivanja naše usluge
3.3. Podatke koje prikupljamo:
 • ime i prezime,
 • adresa,
 • e-mail adresa,
 • IP adresa posjetitelja,
 • Podaci potrebni za izvršavanje usluga geodezije i / ili arhitekture koju vam pružamo
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni
3.4. Poveznice

Ova Internet stranica sadrži poveznice na druge Internet stranice ( npr. Facebook, Instagram ). Sukladno tome upozoravamo i molimo posjetitelje da uzmu u obzir kako Voditelj obrade ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

4. Svrha u koju prikupljamo osobne podatke:

 • Radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrirane djelatnosti,
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit,
 • Osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge,
 • Ispunjavanje drugih Zakonom propisanih obaveza.

5. Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na privoli koju ste nam Vi dali ili se temelji na Ugovoru koje sklapamo u okviru obavljanja naše djelatnosti kao i na ispunjavanju zakonom propisanih obveza.

Također obrada je zakonita ako je nužna za zaštitu Vaših ključnih interesa kao i ispunjavanje zadaća od javnog interesa ili je utemeljena na legitimnom interesu GEOTOPO d.o.o.

6. Otkrivanje Vaših podataka

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga.

7. Vaša prava

 • Pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima
  • Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ispravak osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji su netočni ili nepotpuni.
 • Pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka
  • Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo iste obrisati bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen koji od uvjeta iz članka 17. stavka 1. GDPR-a.
  • Pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo i ono ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa. Dakle, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako:
  • točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ili
  • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ili
  • mi kao voditelj obrade više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
  • ste podnijeli prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi nas kao voditelja obrade Vaše razloge.
 • Pravo na prijenos podataka
  • Imate pravo zahtijevati i zaprimiti od nas kao voditelja obrade osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 1. GDPR-a.

Možete zatražiti, pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošte geotopo@geotopo.hr ili pismenim zahtjevom na adresu: K. Š. Đalskog 4, Zabok.

8. Čuvanje i sigurnost podataka

GEOTOPO d.o.o. prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontrolira i potiče unaprjeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura.

Web stranica opremljena je strogim sigurnosnim mjerama namijenjenim zaštiti Vaših osobnih podataka od nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, zlouporabe, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te bilo kojih drugih nezakonitih oblika obrade.

GEOTOPO d.o.o. nije odgovoran za gubitak osobnih podataka u procesu slanja prema web stranici.

Samo ovlašteni zaposlenici i pouzdane treće strane čije je korištenje osobnih podataka neophodno za izvršenje poslovnih interesa, kao što je prethodno navedeno, imaju pristup osobnim podacima.

GEOTOPO d.o.o. čuva osobne podatke onoliko vremena koliko mu to Zakon nalaže, za vrijeme trajanja poslovne suradnje ili do opoziva privole.

9. Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr
GEOTOPO d.o.o. surađuje sa nadzornim tijelom u slučaju povrede

GEOTOPO d.o.o. surađuje sa nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

10. Izmjena ove politike

GEOTOPO d.o.o. obvezuje se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledavamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.

Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu sa važećim zakonima. Sve promjene u politici privatnosti u budućnosti biti će objavljene na ovoj stranici.